Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis
Maaseik-Kinrooi
Techniek- en wetenschapsacademie
Vliegtuigje lanceren - autootje op zonne-energieKlas(sen) en afdeling:
6IW - industriële wetenschappen


Begeleidende leerkracht GIP:
Marc Lemmens


Deelnemers:
Sem Pleunis
Vincent Smeets
Sander van Gog
De ‘Techniek- en Wetenschapsacademie’ is ontstaan om meer en meer mensen technieken en wetenschappen te laten ervaren. Tegenwoordig is het immers niet meer weg te denken, bijna alles steunt op wetenschap en techniek.

In deze geïntegreerde proef werken wij aan twee activiteiten voor de techniek- en wetenschapsacademie. Ten eerste zullen we een autootje dat aangedreven wordt door een elektromotor op zonne-energie bespreken. De overbrengingsverhouding en het verband tussen het koppel en de snelheid zullen we zichtbaar maken. Uiteraard maken we een stappenplan zodat de kinderen het autootje daadwerkelijk in elkaar kunnen zetten. Ook zullen we de kinderen enkele kleine aanpassingen laten doen, denk bijvoorbeeld aan het verwisselen van de banden. Op die manier ervaren zij wat er gebeurt en kunnen ze vervolgens proefondervindelijk tot de beste oplossing komen.

Als tweede bespreken wij het vliegtuigje. We zullen eerst kort de aerodynamica en de liftkracht uitleggen. Vervolgens zullen we de keuze van de vliegtuigjes en het lanceertoestel toelichten. Ook bij deze activiteit maken we een stappenplan zodat de kinderen eerst zelf het vliegtuigje kunnen maken en vervolgens kunnen lanceren. Door de lanceerhoek te veranderen kunnen de kinderen proefondervindelijk de beste lanceerhoek bepalen.