VIIO Nijverheid Tongeren
Ontwerp en realisatie van een batterijsnijder in opdracht van Panasonic Energy Belgium NVKlas(sen) en afdeling:
6 MvT(Mechanische vormgevingstechnieken) en 6 IW(industriële wetenschappen)


Begeleidende leerkracht GIP:
Gert Surkyn (6 IW)
Philip Dekkers(6MvT)


Deelnemers:
Er hebben 6 leerlingen van 6 MvT en 3 leerlingen van 6 IW aan dit project gewerkt.
Onze opdracht bestaat erin een prototype van een batterijsnijder te ontwerpen en te vervaardigen voor het bedrijf “Panasonic Energy Belgium NV”.

Het produceren van batterijen gaat tegenwoordig met zeer grote snelheid en strenge kwaliteitseisen. Hierbij kan het gebeuren dat er, ondanks de grote nauwkeurigheid van de machines, fouten in het productieproces sluipen. De afgewerkte batterijen worden getest om te kijken of ze voldoen aan de nodige criteria.

Indien er fouten gevonden worden zal men de reden hiervoor moeten opsporen. De mensen van het kwaliteitslabo snijden de batterijen open en controleren vervolgens wat er misgelopen is. Op dit moment gebeurt dit nog met een ouderwets, gebruiksonvriendelijk, lawaaierig en onhygiënisch toestel.

Panasonic heeft onze school de vraag gesteld of wij een nieuwe batterijsnijder kunnen ontwikkelen. De school heeft de opdracht aangenomen en als GIP toegewezen aan 6MVT en een groep van 6IW. Hierbij zal 6IW het nodige denkwerk verrichten, testen uitvoeren en de bundel verzorgen. De leerlingen van 6MVT staat in voor de praktische uitvoering van de batterijsnijder.